charlie

Member / Cấp bậc: 4
N/A
Tham gia: 08-01-2006
 • Đã xem: 5468 trang
 • Lượt Fav: 36
 • Lượt watch: 0
 • ZDA point: 830

Bạn bè Tất cả

 • nininini
 • judazjudaz
 • angelvicangelvic
 • pinky22pinky22
 • rongvangrongvang
 • pta-designerpta-designer

LƯU BÚT

 • goonways June 10, 2007, 10:09 am
  goonways
  Hình như mình đã nhiều chuyện roài thì phải? Đáng nhẽ ra không nên nói ra thì phải!

  Dù sao tất cả đã qua là những kỷ niệm đẹp mà mình luôn luôn cất giữ trong lòng... mãi mãi.

  Chúa sẽ ban phước lành cho những ai biết yêu thương!
 • oxybomb June 4, 2007, 1:56 am
  oxybomb
 • jetau January 24, 2007, 1:15 pm
  jetau
  hi bạn
Xem tất cả